Talent For Energy

Met het programma #TalentForEnergy bouwen we aan een community van jonge ambassadeurs voor de windsector. Deze ambassadeurs zijn daartoe speciaal opgeleide studenten die een minor Renewable Energy volgen aan het MBO en HBO onderwijs in Zeeland. Zij zijn bij uitstek in staat om nieuwe jonge generaties te bereiken en hen warm te krijgen voor onderwerpen op het gebied van duurzame energie. Rond hun activiteiten ontstaan tevens netwerken waarin de Triple Helix samenwerkt om bewustzijn te creëren en kennis te delen.

Op 7 november hebben de eerste studenten van Scalda Winddock en HZ Minor studenten Offshore Renewable Energy een pledge getekend, dat zij zich inzetten als ambassadeur voor de windsector. De nieuwe windambassadeurs zullen leerlingen van de basis– en middelbare scholen in een vroeg stadia kennis laten maken met duurzaamheid en techniek, met een focus op duurzame energie.

Op 15 november tekenen ca 200 studenten deze pledge tijdens het HBO Offshore Wind Symposium op de HZ University of Applied Sciences in Middelburg.

 

PLEDGE