Over Energy Port Zeeland 

Het Platform Energy Port Zeeland maakt het mogelijk om samenwerkingen tot stand te brengen in de Zeeuwse offshore windmarkt. Het platform is dé plek waar professionals uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven elkaar zowel offline als online ontmoeten, ideeën uitwisselen en samen initiatieven rondom de groeiende Zeeuwse wind op zee-sector opzetten.

Op deze manier kunnen stakeholders elkaar helpen, versterken en is het mogelijk om kennis uit te wisselen met als doel om (meer) business te genereren rondom de komst van de offshore windmolenparken Borssele I,II, III, IV en V. Dit biedt niet alleen kansen op het gebied van businessontwikkeling, maar ook op het vlak van het creëren van meer werkgelegenheid en het ontwikkelen van opleidingen die naadloos aansluiten op de praktijk. Bovendien zetten we onze provincie Zeeland goed op de kaart. De regio Zeeland heeft namelijk een indrukwekkende track record als het gaat om offshore business.

Inmiddels zijn meer dan 200 organisaties betrokken bij het platform, waaronder de kernpartners Scalda, Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Water & Energy, North Sea Ports en Eneco. Door elkaar regelmatig te ontmoeten, ontstaan kansrijke initiatieven om de offshore markt verder te laten ontwikkelen.

Via deze website blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en worden initiatieven die vanuit het platform zijn ontstaan, gedeeld. Heeft u interesse om aan te sluiten bij het Platform Energy Port Zeeland of wilt u eens vrijblijvend aansluiten bij een bijeenkomst? Neem dan contact op met Tilly Smit, via tilly.smit@hz.nl.