Onderwijs

In de windmolens zit volop werk voor Zeeland

Van de wind kun je prima leven. De windmolenparken die de komende jaren voor de Zeeuwse kust verrijzen, zorgen voor stapels werk. Een niet te missen kans, vindt Nout Nagtegaal, teamleider techniek bij Scalda in Vlissingen. ,,Het gaat erom dat Zeeland zich realiseert dat dit enorm veel werkgelegenheid gaat geven. Studenten die hiervoor kiezen, hebben gegarandeerd een baan. Dat is een mooi perspectief."

Studenten die hiervoor kiezen, hebben gegaran­deerd een baan
Nout Nagtegaal, Scalda

In 2050 moet Nederland volledig draaien op duurzame energie. Een enorme omslag, waarvoor veel mensen nodig zijn. Er moet dan ook snel worden geïnvesteerd in scholing en het aantrekken van mensen, waarschuwde de Sociaal-Economische Raad donderdag. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende vorige maand dat er op termijn in Zeeland behoefte is aan zo'n 7.000 mensen extra, wat zorgt voor grote spanning op de arbeidsmarkt.

Energy Port

Zeker op het gebied van windenergie op zee gebeurt al veel in Zeeland. Scalda en HZ University of Applied Sciences hebben twee jaar geleden gezamenlijk het voortouw genomen. Zij vormen met alle betrokken bedrijven Energy Port Zeeland. Het aantal bedrijven is in twee jaar gegroeid van 60 naar 240.

Scalda heeft in overleg met bedrijven speciale modules opgezet, zodat studenten zich op dit terrein kunnen specialiseren en uiteindelijk een apart diploma daarvoor krijgen. ,,We hebben een opleidingsportfolio ontwikkeld dat we vanaf nu gaan uitrollen", zegt Nagtegaal. Scalda beschikt bijvoorbeeld over een simulator, om alle denkbare storingen in windturbines te kunnen nabootsen.

De komende jaren zijn al zo'n 700 turbinemonteurs nodig. Dat lukt niet alleen met Zeeuwse studenten. Daarom worden vanaf september ook mensen uit andere sectoren omgeschoold en gaat Scalda zich eveneens richten op studenten van buiten Zeeland.

Dna van Zeeland

Het belangrijkste is dat mensen warm worden gemaakt voor een baan in de groene energie, zegt Willem den Ouden van het Centre of Expertise Water & Energie van de HZ. ,,Dat is de grote opgave waar we nu voor staan. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het is wel een industrie die past bij het dna van Zeeland."

Het Zeeuwse centrum coördineert voor hele land de expertise op het gebied van vooral offshore windenergie en getijde-energie. ,,Het gaat daarbij niet alleen om de techniek op zich, maar ook om alles wat erbij komt kijken."

De HZ profileert zich steeds meer op het gebied van (groene) energie en water. ,,We bouwen daar geen aparte opleidingen voor, maar voorzien de bestaande opleidingen wel van een energietransitie-saus."