Update Fieldlab ZEPHYROS & Save-the-date 18 april

Update Fieldlab ZEPHYROS & Save-the-date 18 april
vrijdag 25 januari 2019 - De Kick-off van het WCM innovatie Fieldlab Zephyros is inmiddels een jaar geleden. Iedereen die bij de Zephyros-aftrap was of die onderweg was, zal zich de dag herinneren vanwege de zeer zware storm die over Nederland trok. Hoe toepasselijk bij de start van een windenergie project.

Er is veel gebeurd in dit afgelopen jaar. Ook zijn de noodzakelijke energietransitie en daarin offshore wind nog meer centraal komen te staan in de beleidsplannen van onze bestuurders. Alle reden dus voor een update over de ontwikkelingen en activiteiten binnen Fieldlab Zephyros.

Zephyros verheugt zich met de ondersteuning door een stevige stuurgroep, bestaande uit senior management van Stork, TenneT, TNO-ECN, TKI-Wind op Zee en het Centre of Expertise Water & Energy. Naast advisering ondersteunt de stuurgroep ook bij dekking van de gemaakte kosten ten behoeve van de ontwikkeling van het Fieldlab. Ook de Provincie Zeeland met haar grote ambities op het gebied van offshore wind draagt financieel bij aan de opstart van Zephyros. 

Het merk Zephyros staat inmiddels, dankzij de vele bijeenkomsten waarbij Zephyros zichtbaar aanwezig was. De eerste initiatieven tot innovatieprojecten mogen zich dan ook verheugen in een groot aantal partijen, dat mee wil doen om de noodzakelijke verbetering in beheer en onderhoud van offshore wind ook daadwerkelijk plaats te laten vinden. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van consortia en projectvoorstellen voor twee projecten: 

- AIRTuB (Automatische Inspectie & Reparatie van TurbineBladen)
- UAV

Lees hierover meer op de website van Centre of Expertise Water & Energy


Zephyros bijeenkomst 18 april

Op donderdag 18 april a.s. is er weer een Zephyros bijeenkomst voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Natuurlijk wordt hier meer verteld over de ontwikkelingen in de offshore windprojecten. Er wordt ook vooruit gekeken naar de ‘next steps’, waarbij Zephyros zich zal verbreden naar een energietransitie Fieldlab. 

Reageren?

< Terug naar het overzicht