Uitnodiging Brexit informatiebijeenkomst voor Zeeuwse MKB

Uitnodiging Brexit informatiebijeenkomst voor Zeeuwse MKB
donderdag 8 november 2018 -

Brexit kan een grote impact hebben op ú als ondernemer zowel als u nu zaken doet met het Verenigd Koninkrijk of als u kansen ziet in de Brexit. Een goede voorbereiding is belangrijk.

Hoewel niemand nog precies weet wat de gevolgen zullen zij n, wordt het steeds duidelij ker dat de gevolgen voor individuele bedrij ven groot kunnen zijn. Daarom wil de Provincie Zeeland u informeren.
Tweede Kamerlid en Brexitrapporateur Kees Verhoeven, projectleider Brexit Impact Scan Marc
Groothuijse en Zeeuwse ondernemers praten u bij over hoe Brexit het mkb kan raken en wat u nu al kunt doen om kansen te benutten en risico’s te ondervangen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bij eenkomst via onderstaande link of door een mail te sturen naar
https://fd9.formdesk.com/provinciezeeland/BREXIT_bijeenkomst
brexit@zeeland.nl. Aan de bij eenkomst zijn géén kosten verbonden en vol = vol

Reageren?

< Terug naar het overzicht