Agenda

Agenda Platform Energy Port Zeeland

Onderstaand vindt u de bijeenkomsten die door het het Platform Energy Port Zeeland worden georganiseerd of andere interessante bijeenkomsten omtrent offshore wind. Wilt u meer infomatie over een bijeenkomst, klik op de uitnodiging en meldt u aan!

Verslag Factfinding Trip TenneT

Onder hoge spanning bij TenneT...door Elian van 't Westeinde. Een select gezelschap van Platform Energy Port Zeeland nam woensdag 20 juni een kijkje achter de slagboom van het hoogspanningsstation van TenneT in Borsele. Een goed beveiligd terrein waar je normaal gesproken niet zomaar even komt. Een unieke kans dus om te zien waar de netwerkbeheerder op dit moment aan werkt.

In de touringcar, onderweg naar het bouwterrein van TenneT, draaien alle hoofden richting de Sloehaven. Op de BOW terminal staan torenhoge draagconstructies voor windmolens. De gele jackets tekenen strak af tegen de staalblauwe lucht. De aanwezigheid van deze dragers laat zien dat Vlissingen fungeert als springplank voor de bouw van windparken op zee. Binnenkort staan hier ook jackets voor Borssele 1 t/m 5, voordat die een plek krijgen op de Noordzee. Medio 2020 zijn de windmolenparken Borssele 1 t/m 5 operationeel. TenneT zorgt voor de aansluiting van de stroom uit de windmolenparken op het landnet. Om op tijd klaar te zijn, breidt de netwerkbeheerder het hoogspanningsstation Borssele nu al uit. Een omvangrijk, interessant karwei.

Platforms

Wat staat er te gebeuren? Voor het aansluiten van het toekomstige windpark voor de kust van Walcheren startte TenneT het omvangrijke project Net op Zee Borssele. Om de stroom van de windparken op zee te verzamelen bouwt de netbeheerder gigantische ‘stopcontacten op zee’, ook wel top sites of platforms genoemd. ,,Om een idee te geven van de afmetingen: deze dozen zijn 50 bij 25 bij 25 meter. Het deel onder het water is ‘huge’’’, volgens Jeffrey Leek, communicatieadviseur van TenneT. De platforms liggen op zo’n 12 mijl uit de kust en zijn ‘walk to work’. Dat wil zeggen dat de onderhoudsmonteurs met een schip naar hun werkplek varen. Een helikopterdek ontbreekt. De bovenste verdiepingen van de platforms zijn bestemd voor kantoren. De eigenaren van de windmolens beoordelen hier bijvoorbeeld de data van de turbines. Rijkswaterstaat verzamelt gegevens voor de scheepvaart; er staat een weerstation. Helemaal boven op de grote doos komt een vogelradar. Mochten er grote zwermen vogels overvliegen, dan kunnen de windmolens op tijd worden stilgezet.

Kabels

Twee platforms zijn nodig om de windparken Borssele 1 t/m 5 te bedienen: Borssele Alpha en Borssele Bèta. De transformatoren in de onderste verdiepingen van de top sites zetten de energie van de windmolens om van 66 kVolt naar 220 kVolt. Uit elk platform komen twee kabels van 66 km lang. De kabels, ongeveer 35 cm in doorsnede, liggen straks 2 tot 15 meter diep in de zeebodem van de Westerschelde. Nog een heel gedoe, want obstakels op de zeebodem en locaties waar munitie is gedumpt, moeten natuurlijk vermeden worden. Eenmaal aan wal zetten transformatoren de energie om naar 380 kVolt, waarna de stroom verder op het hoogspanningsnet wordt gedistribueerd.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Het huidige netwerk is niet zwaar genoeg om de hoeveelheid elektriciteit op te vangen. Veiligheidskundige Gerard Loosman die ons rondleidt op het stoffige bouwterrein vat het als volgt samen: ,,De huidige kabels trekken dat niet. Dan blijven ze voortdurend licht geven.’’

Dat er een enorme hoeveelheid energie wordt opgewekt op zee, laat de volgende vergelijking van Gerard Loosman zien: ,,De kerncentrale levert 450 MW. Elk windpark voor de kust van Zeeland levert 700 MW.’’

Daarom breidt TenneT het huidige hoogspanningsstation uit en komt er op het kavel daarnaast een nieuw transformatorstation. Op dit moment werken er zo’n 70 man aan de nieuwbouw. Straks als alles in gebruik is, kunnen drie mensen het werk op dit station aan.

Op de dijk

Na de wandeling over het bouwterrein, begeeft het gezelschap zich naar de plaats waar de hoogspanningskabels straks aan land komen. TenneT heeft het dijkvak waar de verbinding doorheen getrokken wordt alvast verzwaard naar de huidige norm. ,,Dat hebben we gedaan, zodat het waterschap de komende vijftig jaar niets meer hoeft te doen met deze dijk’’, zegt Gerard Loosman die bovenop de aangeharkte dijk staat. ,,Twee kabels leggen we nog dit jaar. De andere twee volgend jaar, simpelweg omdat de productie op dit moment de vraag naar kabels wereldwijd niet aankan.’’

De werkzaamheden zijn in 2016 gestart. Medio 2020 is het project op zee en aan land gereed. Dan levert het windpark Borssele 1 t/m 5 samen met de andere windparken voor de Hollandse kust 3500 MW, dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomverbruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.

 voor meer informatie zie https://www.netopzee.eu/

 Foto's