Activiteiten

Op deze pagina vindt u de activiteiten en initiatieven die zijn ontstaan vanuit Energy Port Zeeland.

Borsele I-V

Zeeland koploper in offshore windenergie

Zeeland loopt voorop in de offshore windenergie. Bedrijven in de Zeeuwse havens werken al jarenlang in de bouw en het onderhoud van grote windmolenparken op de Noordzee, langs de Belgische, de Engelse, de Deense, de Duitse en de Nederlandse kust. Met die gewortelde reputatie aan de diepzeehaven Vlissingen heeft Zeeland een enorme troef in handen voor verdere economische groei van de regio.

 

One shop stop

De regio kent al duizenden professionals actief in de windenergie. Dat heeft een aanzuigende werking op andere partijen uit de offshore business. De infrastructuur is goed, de ligging is uitstekend en er is voldoende kadelengte en capaciteit in de havens. Logistieke bedrijven en bouwers van draagconstructies weten elkaar al jaren te vinden. In het kielzog daarvan vestigen zich nu ook fabrikanten van bijvoorbeeld windturbines in het Zeeuwse havengebied. Daarmee heeft de regio alles in huis en fungeert als ‘one shop stop’ voor de offshore windenergie.

 

Windpark Borssele

Een extra kans voor bedrijven in de offshore sector is de bouw, en later het onderhoud, van grote windparken in de Noordzee: de Hollandse Kust Zuid de Hollandse Kust Noord en Windpark Borssele. Borssele staat bekend om zijn kerncentrale. Ook daarin liep Zeeland destijds voorop. Nu loopt de regio voorop in de duurzame energietransitie op zee.

Windturbines op zee wekken meer energie op dan windmolens op het land. De nieuwe windparken zijn onmisbaar om de ambities van het Energieakkoord te halen.

Windpark Borssele is opgedeeld in Borssele 1&2, Borssele 3&4 en Borssele 5. Met de windparken Borssele 1 t/m 5 zet Nederland flinke stappen. De turbines in het Borssele Park leveren straks een gezamenlijke capaciteit van 1.500 MW. Deze groene stroom is voldoende voor twee miljoen huishoudens.

 

Kansen voor Zeeland

Windpark Borssele geeft een extra boost aan de regio. Voor de bouw van het windmolenpark zijn straks technici nodig op verschillende niveaus, van logistiek specialisten en windturbinebouwers tot servicemonteurs. Als de turbines er eenmaal staan, volgt langjarig onderhoud. Om de juiste vakmensen hiervoor te werven en selecteren, werken hrm-bedrijven al samen in Wind Technicians.

Al deze offshore business vraagt om gericht beroepsonderwijs. Windparken ontwerpen en bouwen is gespecialiseerd werk waarvoor specifieke trainingen en speciale certificaten nodig zijn. Zeeuwse opleidingsinstituten ontwikkelen daarvoor gerichte opleidingen. Verder profiteert het regionale bedrijfsleven, het MKB, van de bouw. De spin-off levert honderden banen op.

 

Aanjagen

Energy Port Zeeland is in het leven geroepen om de groei in de offshore windenergie in de regio dusdanig aan te jagen dat het leidt tot verdere business-, kennis- en productontwikkeling in de regio. Energy Port Zeeland stimuleert en faciliteert samenwerking en samenhang binnen de duurzame energiesector. Daartoe organiseert Energy Port Zeeland regelmatig thematische en informatieve bijeenkomsten. Het is een platform waar specialisten vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en waar samenwerkingsverbanden ontstaan. Al 406 organisaties, betrokken bij windenergie op zee, hebben zich bij het platform aangesloten. Daar komen vraag en aanbod samen en vinden partners elkaar op basis van schijnbaar toevallige ontmoetingen.

 

Aansluiten

Binnen Energy Port Zeeland werken bedrijven, onderwijs- en

kennisinstellingen en overheden samen op het gebied van:

  • Opleiding & arbeidsmarkt
  • Onderzoek & innovatie
  • Profilering & communicatie
  • Business & development

 

Sluit aan bij Platform Energy Port Zeeland en help de offshore windenergie nog dieper te verankeren in de regio. U kunt zich aanmelden via deze link